fotografie výtvarného umění, architektury a přírody

Od uměleckých děl se učím způsobu vyjádření,

architekturu využívám jako zhmotnělý odraz doby

a z přírody se snažím zachytit harmonii.

zobrazit jednotlivá témata

Možnost být fotografem

chápu jako cestu k naplnění mého života. Umožňuje mi vnímat svět kolem sebe, přemýšlet o něm a vyjadřovat se k němu. Fotografem v širším smyslu se proto snažím být po většinu svého času.

 

Vážím si kvalitní lidské práce a mám radost, když sám mohu pracovat s pocitem plné odpovědnosti za kvalitu vlastní práce. Je to i jeden z důvodů, proč pracuji s velkoformátovou analogovou kamerou, protože mně nejlépe umožňuje podřídit kompozici fotografického obrazu vlastní představě.

 

více o fotografovi

Témata mých fotografií

Témata, kterými se ve své fotografické tvorbě zabývám, spadají téměř všechna do oblasti architektury a výtvarného umění. Především architektura, kterou vnímám jako zhmotnělý odraz doby, mi umožňuje zamýšlet se nad historií naší společnosti, nad myšlením a činností lidí dříve i v současnosti a nakonec i nad životem člověka vůbec.

 

Z tematických celků vznikají jak jednotlivé publikace, tak výstavy fotografií. V publikacích nacházejí uplatnění fotografie s větším zastoupením informativního výrazu, ve výstavách naopak s větším zastoupením emotivního výrazu. K fotografiím užitých na výstavách patří většina mé černobílé fotografické tvorby.

 

 

zobrazit jednotlivá témata

Publikace s mými fotografiemi lze zakoupit na

Můžete mě kontaktovat

e-mail: libor.teply@worldonline.cz

gsm: +420 603 534 922

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

všechna práva vyhrazena © 2017 Libor Teplý | developed by dwgd.cz